MUDr. Eva Lacková, PhD.

Primárka Nefrologických transplantácií

Je zakladajúcou členkou Transplantačného centra a jeho dlhoročnou vedúcou lekárkou.  Je skúsená nefrologička. Podieľala sa na prvej skríženej transplantácii obličiek v SR, ktorá je riešením pri nedostatku darcovských orgánov. Je spoluzakladateľkou  Slovenskej transplantologickej spoločnosti  a dlhé roky pôsobila ako jej prezidentka.  Absolvovala niekoľko stáží v európskych transplantačných centrách. Je členkou výboru Slovenskej nefrologickej spoločnosti  a  Slovenskej transplantologickej spoločnosti.