MUDr. Vladimír Baláž, PhD.

Prednosta II. Urologickej kliniky SZU

Je „otcom“ roboticky asistovanej chirurgie na Slovensku a vedúcim Centra roboticky asistovanej chirurgie.  Patrí medzi zakladajúcich členov Transplantačného centra v Banskej Bystrici. Bol pri zavedení metodiky laparoskopického odberu obličky od žijúcich darcov,  ako aj iných moderných operačných metód v urológii.  Je členom mnohých medzinárodných urologických spoločností. Od roku 2011 je hlavným odborníkom MZ SR pre urológiu.  Je držiteľom striebornej medaily SLS za zásluhy o Slovenskú lekársku spoločnosť. V rokoch 2012  – 2014 bol riaditeľom nemocnice.