doc. MUDr. Ľubomír Skladaný, PhD.

Prednosta II. Internej kliniky SZU

Patrí medzi popredných slovenských hepatológov a gastroenterológov. Je vedúcim hepatológom Transplantačného centra. Významne sa podieľal na spustení programu transplantácii pečene, ktoré sú najprestížnejším medicínskym programom nemocnice.  Inicioval vznik samostatného hepatologicko- gastroenterologického oddelenia a nefrologického oddelenia, ktoré zabezpečujú starostlivosť o pacientov pred a po transplantácii pečene a obličiek.  Je prezidentom Slovenskej hepatologickej spoločnosti a krajským odborníkom pre hepatológiu.