Ambulantné vyšetrenie

Domov / Pacient / Ambulantné vyšetrenie

Ako sa objednať na vyšetrenie na ambulancie:

• V prípade, že máte záujem o vyšetrenie u lekára špecialistu vo FNsP F. D. Roosevelta, je potrebné, aby ste si so sebou priniesli buď odporúčanie od lekára špecialistu, alebo od všeobecného lekára. (Odporúčanie všeobecného lekára sa nevyžaduje pri vyšetrení u psychiatra, dermatovenerológa a oftalmológa, ak ide o predpísanie okuliarov.)

• Na vyšetrenie sa musíte objednať vždy vopred, buď osobne alebo telefonicky. Na niektoré ambulancie máte možnosť objednať sa už aj online 

• Telefónne čísla na konkrétne ambulancie nájdete na našej webovej stránke v časti Zdravotná_starostlivosť Ambulancie.
Volať môžete aj cez ústredňu – 048/441 11 11.

• Pretože sa snažíme neustále skvalitňovať naše služby, a chceme aby ste sa na vyšetrenie objednali čo najrýchlejšie, okrem ambulancií
vo vymedzených hodinách zabezpečuje objednávanie infocentrum, kam vás naša ústredňa pri volaní na ambulanciu automaticky presmeruje. V akom čase je potrebné volať na ambulanciu a v akom čase zabezpečí objednanie na vyšetrenie Infocentrum, je takisto uvedené na stránkach jednotlivých ambulancií v časti Zdravotná_starostlivosť Ambulancie.

• Nezabudnite si so sebou priniesť preukaz poistenca.

• Čas objednania je len orientačný.

• Pri čakaní na vyšetrenie vás prosíme o trpezlivosť, nakoľko na ambulanciách prednostne vyšetrujeme akútne stavy.

• Informácie, o tom čo všetko potrebujete k vyšetreniu na konkrétnej ambulancii vám poskytne telefonicky príslušná ambulancia a v niektorých prípadoch aj Infocentrum.

• V prípade, že vám termín vyšetrenia nevyhovuje, môžete ho zrušiť osobne alebo telefonicky na príslušnej ambulancii, v niektorých prípadoch aj na Infocentre t. č.: 048/441 2771, 048/441 2772, 048/441 2773 od 7.00 do 15.00 hod.

• Boli by sme radi, keby ste sa s nami podelili o vaše skúsenosti s priebehom objednania a vyšetrenia na konkrétnej ambulancii prostredníctvom ankety spokojnosti pacientov. Anketové lístky sa nachádzajú pred každou ambulanciou v poliklinike, vypĺňate ich anonymne, odovzdať ich môžete na Infocentre vo vestibule polikliniky.


Vyšetrenie na ambulancii:

1. Ambulancia – v určený deň sa dostavíte na príslušnú ambulanciu
na vyšetrenie.
2. V prípade, že ste ambulanciou objednaný na zákrok alebo hospitalizáciu, je nutné sa ihneď
po vyšetrení nahlásiť s ambulantnou správou na Infocentre na prízemí v poliklinike.
3. Pracovníčky Infocentra vás na základe ambulantnej správy zaevidujú do poisťovne na
schválenie hospitalizácie či zákroku.

Straty a nálezy:

Stratené osobné doklady, ako napr. občiansky preukaz a vodičský preukaz, sa odovzdávajú bezprostredne po nájdení na PZ Banská Bystrica.
Preukaz poistenca posielame do pobočky konkrétnej zdravotnej poisťovne.