Mimotelová membránová oxygenácia

 

Na II. Klinike anestéziológie a intenzívnej medicíny SZU poskytujeme od roku 2021 pacientom, ktorých pľúca nie sú schopné zabezpečiť organizmu dostatočne okysličenie  podporu dýchania jedinečnou metodikou – mimotelovou membránovou oxygenáciou krvi (Extracorporeal membrane oxygenation – ECMO)

 

ECMO je šancou aj pre pacientov s ochorením Covid-19 u ktorých je pľúcna forma tohto ochorenia tak závažná, že nie je možné zabezpečiť dostatočné okysličenie organizmu ani pomocou umelej pľúcnej ventilácie, v dôsledku čoho hrozí vážne poškodenie orgánov.


ECMO je prístroj zabezpečujúci mimotelové okysličenie krvi a odstraňovanie oxidu uhličitého z krvi pacienta. Pľúca sú tým odľahčené a môžu sa uzdravovať. Urýchľuje to ich regeneráciu, pretože ich organizmus používa počas napojenia na ECMO iba v minimálnej miere.


Retrieval team

Pacienti indikovaní na ECMO sú kriticky chorí, je bežné, že napriek splneniu

indikačných kritérií nie sú v stave, v ktorom by mohli podstúpiť transport z periférnej nemocnice do ECMO centra .

Klinika disponuje dostupnosť ECMO retrieval teamu, ktorý je schopný v časovo veľmi krátkom intervale vycestovať za pacientom, spustiť ECMO v periférnej nemocnici a bezpečne transportovať zaisteného pacienta do nemocnice s ECMO programom.

 

Členstvo v ELSO

Vzhľadom na splnené  kritéria,  ako odliečený počet pacientov, vlastné kompletné laboratórne zázemie, okamžitá dostupnosť multidisciplinárneho konzília a vysoká erudícia odborníkov, získalo banskobystrické  pracovisko  4. februára 2022 ako prvé certifikát a členstvo v najväčšej svetovej organizácii združujúcej ECMO centrá – Extracorporeal Life Support Organization (ELSO). Stalo sa tak prvým oficiálnym centrom svojho druhu na  Slovensku.


Pre odbornú verejnosť

Algoritmus ECMO
V prípade potreby prekladu pacienta zo zdravotníckeho zariadenia prosíme vyplniť nižšie uvedený formulár a zaslať na emailovú adresu ecmo(_@_)nspbb.sk.

Formulár pre referenciu pacienta na ECMO

V prípade pediatrického pacienta volajte na tel. č. 0917 442 618


ahnuť