Meno a priezvisko: doc. MUDr. Ľubomír Skladaný PhD.
Oddelenie: II.Interná klinika SZU
Pracovná činnosť: prednosta II. Internej kliniky

Stredoškolské vzdelanie:
Gymnázium Žiar nad Hronom

Vysokoškolské vzdelanie:
UK Bratislava – všeobecné lekárstvo: 1982 – 1988

Ďalšie vzdelanie:
Vnútorné lekárstvo I. stupeň – Inštitút pre ďalšie vzdelávanie lekárov – Bratislava – 1992
Vnútorné lekárstvo II. stupeň – Inštitút pre ďalšie vzdelávanie lekárov – Bratislava – 1995
Gastroenterológia – Slovenská postgraduálna akadémia medicíny – Bratislava – 1999
Hepatológia – SZU Bratislava – 2003
PhD. – LFUK Bratislava – 2001
Hosťujúci docent SZU 2006 – 2008

Pracovné skúsenosti mimo FNsP FDR BB:

Študijné pobyty:
Transplantačné centrum Brno – MUDr. P. Studeník
Transplantačné centrum IKEM Praha – MUDr. P. Trunečka
Chirurgická klinika Maastricht – prof. P. Soeters
Liver Unit Barcelona –prof. J. Abraldes
Liver Unit Hospitál Paul Brouse Paríž – prof. F. Saliba
Gastroenterologická klinika Univ. nemocnice Hannover – prof. M. Manns

Pracovné skúsenosti na iných pracovných pozíciách v rámci FNsP FDR BB:
2008 – spustenie transplantačného programu pečene, vedúci hepatológ
2010 – ustanovenie HEGITO – Hepatologického, gastroenterologického a trnsplantačného oddelenia II. Internejnej kliniky SZU, primár
2012 – prednosta II. Internej kliniky

Členstvo v odborných spoločnostiach:
SHS prezident ( Slovenská hepatologická spoločnosť)
SIS ( Slovenská internistická spoločnosť)
SSPEV( Slovenská spoločnosť parenterálnej a enterálnej výživy)
STS – člen výboru
EASL ( Európska spoločnosť pre štúdium pečene)
AASLD
ESPEN ( Európska spoločnosť pre parenterálnu výživu)

Krajský odborník – Interná medecína
Krajský odborník – Hepatológia