Vyhlásili sme verejné obstarávanie na zhotoviteľa stavby škôlky

Vyhlásili sme verejné obstarávanie na zhotoviteľa stavby škôlky

Nemocnica  bola úspešná pri uchádzaní sa financií z Plánu obnovy a stability na výstavbu novej škôlky pre deti zamestnancov. Aktuálne sme vyhlásili verejné obstarávanie na dodávateľ prístavby pavilónu:

LINK: https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-zakaziek/detail/475033?cHash=f00583463f8d69f6b71cf6a9ed667fb9

 Materská škola má v súčasnosti dve triedy o kapacite 20 detí každá, kuchyňu pre ohrev jedál a potrebné zázemím. Záujem zamestnancov umiestniť svoju ratolesť je však taký veľký, že škôlka dnes kapacitne nepostačuje.


Vyčlenili sme preto časť priestorov v bloku C na južnej fasáde spolu s časťou pozemku pre výstavbu pavilónu materskej školy s cieľom vytvoriť atraktívnejšie prostredie pre svojich zamestnancov a ich rodinných príslušníkov.
Účelom stavby nového pavilónu bude zabezpečenie nových priestorov pre prevádzku materskej školy pri dôslednom uplatňovaní prísnych hygienických, prevádzkových a ostatných kvalitatívnych požiadaviek. Neoddeliteľnou súčasťou riešenia stavby je tiež dosiahnutie optimálnych parametrov ekonomických, energetických, stavebno-technických i estetických. Kapacita plánovaného objektu je na 120 žiakov s príslušným personálom.