Spokojnosť pacientov

Domov / Pacient / Spokojnosť pacientov

DOTAZNÍK SPOKOJNOSTI PACIENTA

Radi spoznáme Váš názor na poskytnutú zdravotnú starostlivosť v našej nemocnici. Budeme Vám vďační, keď sa s nami podelíte o Vaše skúsenosti a ohodnotíte s čím ste boli spokojná(ý), a kde vidíte priestor na zlepšenie. Aj Vaše návrhy a očakávania sú pre nás cenným impulzom.

Dotazník je anonymný a slúži výlučne pre účely vyhodnocovania spokojnosti pacientov s poskytovanou zdravotnou starostlivosťou vo FNsP F. D. Roosevelta Banská Bystrica.

Dotazník spokojnosti pacienta je možné vyplniť:

• Online prostredníctvom webovej stránky:

Dotazník spokojnosti HOSPITALIZOVANÉHO pacienta

Dotazník spokojnosti AMBULANTNÉHO pacienta

Dotazník spokojnosti pacienta ODDELENIA URGENTNÉHO PRÍJMU

Dotazník spokojnosti pacienta DENNÉHO STACIONÁRA LÚČ

Dotazník spokojnosti pacienta ODDELENIA RÁDIOLÓGIE

Dotazník spokojnosti pacienta Oddelenia fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie

Dotazník spokojnosti zákazníka Verejnej lekárne – Naša lekáreň

• Vyplnením anketového lístka v PDF verzii

Dotazník spokojnosti HOSPITALIZOVANÉHO pacienta

Dotazník spokojnosti AMBULANTNÉHO pacienta

Dotazník spokojnosti pacienta ODDELENIA URGENTNÉHO PRÍJMU

Dotazník spokojnosti pacienta DENNÉHO STACIONÁRA LÚČ

Dotazník spokojnosti pacienta ODDELENIA RÁDIOLÓGIE

Dotazník spokojnosti pacienta Oddelenia fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie

Dotazník spokojnosti zákazníka Verejnej lekárne – Naša lekáreň

Vyplnený dotazník zašlite s uvedením oddelenia alebo ambulancie, na ktorej ste boli ošetrený, na e-mailovú adresu: kvalita(_@_)nspbb.sk , prípadne poštou na adresu nemocnice.

Na Vašom názore nám záleží.

Veríme, že na základe zozbieraných dát zlepšíme výsledky poskytovania zdravotnej starostlivosti, ktoré od nás očakávate.

Vyhodnotenie spokojnosti pacientov

Vyhodnotenie spokojnosti pacientov za rok 2023
Vyhodnotenie spokojnosti pacientov za rok 2022

Vyhodnotenie spokojnosti pacientov za rok 2021
Vyhodnotenie spokojnosti pacientov za rok 2020
Vyhodnotenie spokojnosti pacientov za rok 2019
Vyhodnotenie spokojnosti pacientov za rok 2018
Vyhodnotenie spokojnosti pacientov za rok 2017
Vyhodnotenie spokojnosti pacientov za rok 2016
Vyhodnotenie spokojnosti pacientov za rok 2015
Vyhodnotenie spokojnosti pacientov za rok 2014
 
Vyhodnotenie pozitívnej spätnej väzby od pacientov za rok 2023
Vyhodnotenie ďakovných listov a pochvál od pacientov za rok 2022
Vyhodnotenie ďakovných listov a pochvál od pacientov za rok 2021
Vyhodnotenie ďakovných listov a pochvál od pacientov za rok 2020
Vyhodnotenie ďakovných listov a pochvál od pacientov za rok 2019